Thursday, October 20, 2016

गोरेटोको खोजीमा

'तिम्रा पर्खालमै तिम्रो बाटो छ !'

यो कसको महान् वाणी ? नित्सेको ? अहिले ट्याक्क सम्झिन सकिनँ !

बाटो नभएको ठाउँमै गोरेटो छ !

यो कसको महान् वाणी ? थाहा छैन !

लेख्न असमर्थ भएकै बेला, लेख्ने प्रयास गर !

यो कसको महान् वाणी ? थाहा छैन !

तर, अहिलेको क्षणमा म यो तीनै आयाममा संकुचित भएको स्वयंलाई अनुभव गर्दै छु । बाटो छैन, गोरेटो छैन, लेख्ने सामर्थ्य छैन !!!